omsz
>>
    OMSZ      IDŐJÁRÁS      ÉGHAJLAT      LEVEGŐKÖRNYEZET      ISMERET-TÁR   
Kutatás és fejlesztés |  Numerikus prognosztika |  Levegőkörnyezet-elemzés 
Felbontás: KicsiFelbontás: NormálFelbontás: KözepesFelbontás: NagyobbFelbontás: Nagy Copyright © 

A levegő háttérszennyezettségének mérése

(Ondrusekné Kiss Mária, Horváth László)


NO2 mintavétel impregnált üvegszűrőkön

Az Országos Meteorológiai Szolgálatnál levegő- és csapadékminták elemzése folyik. Célunk a levegő felszínközeli háttérszennyezettségének meghatározása, mely többek között fontos bemenő adat a szennyezőanyagok Európán belüli terjedésének vizsgálatához, modellezéséhez. Ennek érdekében jelenleg öt állomásból álló hálózatot üzemeltetünk (K-puszta, Hegyhátsál, Farkasfa, Nyirjes, Hortobágy), melyeket a siófoki állomás csapadékmintavétele egészít ki. Mivel az adatok feldolgozása nemzetközi együttműködés keretében történik, mind a mintavétel és az analízis, mind az adatfeldolgozás során két nemzetközi szervezet, az EMEP (Európai Monitoring és Kiértékelő Program) és a WMO (Meteorológiai Világszervezet) ajánlásai és minőségi előírásai az irányadók. Jelenleg két állomásunkon (K-puszta és Hegyhátsál) mért adatok alapján teljesítjük az EMEP és a WMO GAW (Globális Légköri Megfigyelések) által előírt adatszolgáltatási kötelezettségünket.

Mintavétel:

A csapadék mintavétele minden állomásunkon "wet-only" típusú mintavevővel történik. (A mintavevő érzékelője csak csapadék esetében nyitja ki a mintavevőt, ezáltal elkerülve a porszennyeződést.)

Gázok és aeroszolok részecskék esetében ún. háromfokozatú szűrős mintavételt alkalmazunk. Az aeroszol részecskék (a SO42-, NO3-, NH4+, Na+, K+, Ca2+, Mg2+ ionok meghatározásához) az első teflon szűrőn, míg a gázkomponensek (SO2, HNO3, NH3) kémiai reakció után a második, illetve harmadik szűrőpapírokon kötődnek meg.

A nehézfémek mintavétele csapadékból külön csapadékmintavevővel történik, mivel a minták különleges kezelést (savas tartósítás) igényelnek a nagyon alacsony koncentrációk miatt. A levegőben található nehézfémek mintavétele - ugyancsak az alacsony koncentráció miatt - különálló szűrős mintavevővel, teflon szűrő alkalmazásával történik. Az így vett mintákból jelenleg ólom és kadmium meghatározását végezzük.

A nitrogén-dioxid (NO2) mintavétele impregnált zsugorított üvegszűrőkkel történik, melyeken a szóban forgó komponenst kémiai reakció segítségével kötjük meg.

"Wet-only" típusú csapadékmintavevő készülék
A légköri nyomanyagok mintavételére
szolgáló háromfokozatú szűrőrendszer

Analitikai módszerek:


Csapadék és aeroszol minták
fémtartalmának meghatározása
atomabszorpciós spektrofotométerrel

Adott vegyületek meghatározása a levegő- és a csapadémintákból mindig ugyanazzal a mérési módszerrel történik, eltérés csak a minták előkészítésében van.
Csapadék:
nincs további előkészítés, a kérdéses komponensek meghatározása közvetlenül a csapadékvízből történik.
Gáz komponensek:
kémiai átalakítás (oxidáció vagy színes vegyületképzés) után történik a meghatározás.
Aeroszol részecskék komponensei:
ioncserélt vizes oldás után közvetlenül mérjük.
Ólom és kadmium:
mérés savas leoldás után.
Nitrogén-dioxid:
kémiai átalakítás (színes vegyületképzés) után történik a meghatározás.

Laboratóriumunkban az alábbi mérési módszereket alkalmazzuk:

IonkromatográfiaSO2, HNO3, SO42-, NO3-
SpektrofotometriaNH4+, NH3, NO2
Atomabszorpciós lángfotometriaNa+, K+, Ca2+, Mg2+
Grafitkemencés atomabszorpciós spektrofotometriaPb, Cd

Közvetlen ("in situ") mérési módszerek:

Az ózon felszínközeli koncentrációjának mérése automata készülékekkel folyik. Az ózontartalom meghatározása fotometriás módszerrel, UV tartományban történik.

Hegyhátsál állomásunkon a levegő CO2, CH4, N2O, SF6, CO és H2 tartalmának mérése automata monitoring rendszerben történik.

Levegőkörnyezet elemzés 
  Szén-dioxid 
  Üvegházhatású gázok 
  Troposzférikus ózon 
Szennyezőanyag terjedés 
  Trajektória számítás 
  Baleseti modellezés 
  Szabályozás orientált modellezés 
  Regionális léptékű modellezés