omsz
>>
    OMSZ      IDŐJÁRÁS      ÉGHAJLAT      LEVEGŐKÖRNYEZET      ISMERET-TÁR   
Kutatás és fejlesztés |  Numerikus prognosztika |  Levegőkörnyezet-elemzés 
Felbontás: KicsiFelbontás: NormálFelbontás: KözepesFelbontás: NagyobbFelbontás: Nagy Copyright © 

Üvegházhatású gázok (szén-dioxid, metán, dinitrogén-oxid) mérlegének becslése a légkör és mezőgazdasági területek között Magyarországon

(Horváth László)

A Kiotói Egyezmény után világossá vált: elkerülhetetlen, hogy országokra lebontva meghatározzuk az üvegházhatású gázok kibocsátásának mértékét, illetve körvonalazzuk a csökkentés lehetséges módjait. A project elsődleges célja annak megállapítása, milyen mértékű Magyarország üvegházgáz kibocsátása (dinitrogén-oxid, metán), illetve nettó fluxusa (szén-dioxid) mezőgazdasági területek és erdők esetében, Magyarországon. Alkalmazott kutatási projektünk becslést ad a légköri üvegház-gázok mezőgazdasági kibocsátására, figyelembe véve a magyarországi adottságokat. Mivel a mezőgazdasági területek üvegház-gáz kibocsátása függ a művelési módoktól (műtrágyázás, szervestrágyázás, legeltetés, öntözés stb.), javaslatot adnánk kisebb légköri terheléssel járó stratégiák kiválasztására is.
Európában a levegőkörnyezet-védelmi kutatások súlypontja egyre inkább a globális szennyezők területére helyeződik át. Ennek fő oka elsősorban a lokális-regionális-kontinentális skálán jelentkező rövid élettartamú szennyező anyagok kibocsátásának utóbbi két évtizedben tapaszalt csökkenése. Az emberi tevékenységből (ipar, energiatermelés) származó szennyezőanyag-kibocsátás csökkenése, illetve csökkentése előtérbe helyezte a nem egyértelműen antropogén források hatásának vizsgálatát, mint például a művelt és nem művelt (legeltetett, kaszált, erdősült) mezőgazdasági területek üvegház-gáz kibocsátásának problémáját.
Az első munkaszakaszban létrehoztuk a magyar mezőgazdasági és erdei talajok dinitrogén-oxid gáz emissziójára, a mezőgazdasági talajok szén-dioxid fluxusára, illetve a légkör-felszín-növényzet közti szén-dioxid fluxusra vonatkozó mérési adatbázist. Elkészült a magyarországi kataszter kidolgozása művelési ágak szerint, a különféle művelési ágak (erdők, kultúrnövények, szántók, rétek, legelők, egyéb) arányainak megállapítása a GIS adatbázis alapján. A modellezéshez szükséges meteorológiai adatbázis összeállítása megtörtént.
Dokumentáció


N2O talajemisszió a légköri nitrogén-terhelés függvényében
Háttérszennyezettség mérés 
Levegőkörnyezet elemzés 
  Szén-dioxid 
  Troposzférikus ózon 
Szennyezőanyag terjedés 
  Trajektória számítás 
  Baleseti modellezés 
  Szabályozás orientált modellezés 
  Regionális léptékű modellezés