omsz
>>
    OMSZ      IDŐJÁRÁS      ÉGHAJLAT      LEVEGŐKÖRNYEZET      ISMERET-TÁR   
Kutatás és fejlesztés |  Numerikus prognosztika |  Levegőkörnyezet-elemzés 
Felbontás: KicsiFelbontás: NormálFelbontás: KözepesFelbontás: NagyobbFelbontás: Nagy Copyright © 

Baleseti modellezés

(Ferenczi Zita)

A FLEXPART modell segítségével a szennyezőanyagok (radioaktív és egyéb, mint pl.: O3, NO2, stb.) nagytávolságú transzportját, diffúzióját, száraz - nedves ülepedését tudjuk meghatározni. A szennyeződés forrása lehet pont, vonal, területi vagy térfogati forrás. A modell használható ún. backward és forward módban is. A backward mód újdonság az OMSZ-nál, ezzel az opcióval a szennyezés eredetét lehet meghatározni. A forward mód segítségével pedig a szennyeződés várható térbeli mozgását tudjuk előrejelezni.
A modell a planetáris határréteg parametrizációjához a Monyi-Obuhov hasonlósági elméletet használja, míg a planetáris határréteg magassága a kritikus Richardson szám segítségével kerül meghatározásra. Ezek a parametrizációs módszerek manapság széles körben kezdenek elterjedni és a legmodernebbek. A hasonlósági elmélet alkalmazhatóságának korlátja eddig az volt, hogy a dinamikus sebességet és a dinamikus hőmérsékletet nem tudtuk operatív módon számolni. Azonban az ECMWF előrejelzések fejlesztésével ez az akadály elhárult, mivel az operatívan futtatott előrejelzési modell 3 órás időlépcsővel számolja az akkumlált hő- és momentum fluxusokat.

FLEXPART modell számítási eredményei

A szimulációt a következő beállításokkal futtattuk:

  • A szimuláció kezdete: 2004.06.15. 12 UTC.
  • A kibocsátás 2 órán át tart.
  • A kibocsátás magassága: 120-125m között.
  • A szimuláció 60 órán keresztül fut.
  • A kibocsátott szennyezőanyag teljes mennyisége: 1.0 kg
  • Kibocsátott részecskék száma: 1000.

Az ábrákon a talajközeli (0-300m) koncentrációt és a teljes ülepedést logaritmikus skálán rajzoltattuk ki ng m-3 illetve ng m-2 egységekben.

Koncentráció mező +6óra
Koncentráció mező +6óra
Koncentráció mező +24óra
Koncentráció mező +24óra
Koncentráció mező +36óra
Koncentráció mező +36óra
Koncentráció mező +60óra
Koncentráció mező +60óra
Teljes ülepedés 60 óra alatt
Teljes ülepedés 60 óra alatt
Háttérszennyezettség mérés 
Levegőkörnyezet elemzés 
  Szén-dioxid 
  Üvegházhatású gázok 
  Troposzférikus ózon 
Szennyezőanyag terjedés 
  Trajektória számítás 
  Szabályozás orientált modellezés 
  Regionális léptékű modellezés