omsz
>>
    OMSZ      IDŐJÁRÁS      ÉGHAJLAT      LEVEGŐKÖRNYEZET      ISMERET-TÁR   
Kutatás és fejlesztés |  Numerikus prognosztika |  Levegőkörnyezet-elemzés 
Felbontás: KicsiFelbontás: NormálFelbontás: KözepesFelbontás: NagyobbFelbontás: Nagy Copyright © 

A numerikus modellezés legfontosabb
tevékenységi területei

A HAWK-2 meteorológiai megjelenítő rendszer

Az operatív előrejelző gyakorlatban használt HAWK (Hungarian Advanced WorKstation) megjelenítő és az ezt kiegészítő mezőszerkesztő rendszerek kidolgozása és fenntartása. A HAWK rendszer képes a meteorológiai megfigyelések és előrejelzések komplex megjelenítésére, illetve a kapcsolódó mezőszerkesztő felület alkalmas az automatikusan előállított prognózisok előrejelző szakemberek általi módosítására.

Az ALADIN/HU modell tartománya és domborzata

Az ultra-rövidtávú (12 óráig) és rövidtávú (1-2 nap) nagyfelbontású korlátos tartományú numerikus előrejelző modellek fenntartása, fejlesztése és alkalmazása: aktív részvétel az ALADIN nemzetközi együttműködésben.

Az adatasszimilációs ciklus futtatásának sematikus ábrája
Az AROME modell orográfiája
  • Az ALADIN modell továbbfejlesztésével az AROME modell kifejlesztése. Az AROME korlátos tartományú modell az ALADIN modell nem-hidrosztatikus dinamikáját és háromdimenziós variációs adatasszimilációs sémáját, illetve a MESO-NH francia kutatói modell fizikai parametrizációját tartalmazza. A modell operatív bevezetése 2008-ra várható.
LAMEPS Spagetti diagram
  • Az ALADIN modellen alapuló rövidtávú ensemble előrejelzési módszerek (LAMEPS) kutatása és fejlesztése. A LAMEPS kutatások célja a szélsőséges (például nagy csapadékok, illetve heves szélviharok) időjárási jelenségek megbízhatóbb, valószínűségi alapú rövidtávú előrejelzése.
ECMWF fáklya diagram

Az Európai Középtávú Előrejelző Központ (ECMWF) társult tagságunkból adódóan az ECMWF modellből származó középtávú (2-10 nap) és szezonális előrejelzési modell-produktumok feldolgozása és hazai optimális alkalmazása.

  • Az IFS (Integrated Forecasting System) modellből nyert kategórikus, ensemble (EPS), illetve egyéb modelleredmények interpretációja és helyi alkalmazása.
  • Az ECMWF szezonális légkör-óceán csatolt modell eredményeinek hazai alkalmazása
Globális éghajlati rendszer

Az éghajlat regionális előrejelzésével kapcsolatos módszertani háttér megteremtése, illetve az éghajlat esetleges változásának dinamikai alapú vizsgálata: az éghajlat regionális sajátosságainak dinamikai vizsgálata, regionális, korlátos tartományú éghajlati modellekre (REMO és ALADIN/Climate) alapozva. A kutatások célja a Kárpát-medence múltbeli éghajlatának dinamikai vizsgálata, illetve a jövőben várható éghajlati viszonyainak feltérképezése.

Hőmérséklet (2m) paraméter scatterplot ábra

Az alkalmazott numerikus előrejelző modellek objektív és szubjektív verifikációja, valamint az ehhez kapcsolódó fejlesztések. A verifikáció során a különböző modellek beválásának (az előrejelzések összehasonlítása a megfigyelésekkel) egységes, összehasonlító kiértékelésére törekszünk.

Az operatív futtatás RMSE (piros) és a MOS-utófeldolgozott (zöld) görbéje: ECMWF előrejelzés Kékestetőre egy hónapos időtartamra

A rendelkezésre álló modellek nyers eredményeiben meglevő szisztematikus hibák feltárása, s ezek korrigálása speciális dinamikai és statisztikai alapú utó-feldolgozási eljárásokkal.

Feladatok 
HAWK-2 
ALADIN modell 
   Adatasszimiláció 
   AROME 
   LAMEPS 
   Szélklimatológia 
ECMWF 
Klímamodellezés 
   Bevezetés 
   Történet 
   Regionális modellkísérletek 
   Megfigyelési adatbázisok 
   Validáció 
   Projekciók 
   Szélsőségek 
   Tervek 
   További információk 
   Hivatkozások 
Verifikáció 
Utófeldolgozás