A klímaváltozás okozta sérülékenység vizsgálata,
különös tekintettel a turizmusra és a kritikus infrastruktúrákra
 Tevékenységek2015
V.VI.VII.VIII.IX.X.XI.XII.
WP1 Projektmenedzsment
Koordinátor: OMSZ
               
1.1 Projektmenedzsment                
1.2 Projekt-koordináció és projekttanácsadás                
1.3 Projekt-monitoring                
1.4 Kockázat-menedzsment                
WP2 Disszemináció, kommunikáció
Koordinátor: OMSZ
               
2.1 Nyitórendezvény                
2.2 Honlap elkészítése, fenntartása                
2.3 Konzultációs workshop a felhasználókkal                
2.4 Hírlevél elkészítése                
2.5 Zárókonferencia                
WP3 A hőhullámok okozta többlethalálozásra vonatkozó vizsgálatok
Koordinátor: OKI
               
3.1 Módszertan                
3.2 Indikátorok meghatározása, tesztelése                
3.3 Rácsponti adatbázis létrehozása                
3.4 Sérülékenység elemzés, következtetések levonása a
döntéshozók számára, további javaslatok
               
WP4 A szélsőséges időjárási helyzetek közúti balesetekre gyakorolt hatásának vizsgálata
Koordinátor: BM OKF
               
4.1 Módszertan                
4.2 Indikátorok meghatározása, tesztelése                
4.3 Indikátorok kiszámítása és térképi megjelenítése, rácsponti adatbázis létrehozása                
4.4 Sérülékenység elemzés, következtetések levonása a döntéshozók számára                
WP5 A klimatikus viszonyok turizmusra gyakorolt hatásának vizsgálata
Koordinátor: OMSZ
               
5.1 Módszertan                
5.2 Indikátorok meghatározása, tesztelése                
5.3 Rácsponti adatbázis létrehozása                
5.4 Hatáselemzés, következtetések levonása a döntéshozók számára