2023. december 1. péntek
Könyvajánló

OMSZ: 2018. október 2. 14:42

Kocsis Károly (főszerkesztő): Magyarország nemzeti atlasza – természeti környezet

A kiadvány egyrészt ismerteti a kőzet-, a víz- és a levegőburok állapotát, illetve az élővilág életterét, másrészt olyan szintetizáló fejezeteket, témaköröket is tartalmaz, melyek a természeti környezet és a társadalom összefonódását, kölcsönhatásait elemzik (pl. tájak, környezet- és természetvédelem, természeti veszélyek).

Az Éghajlat fejezet Magyarország éghajlatát írja le, melyet elsősorban az OMSZ munkatársai állítottak össze, az ELTE Meteorológiai Tanszék közreműködésével. A legfontosabb meteorológiai változók bemutatása mellett új témák is bekerültek a fejezetbe. Foglalkozik többek között az éghajlat megfigyelt és várható változásaival, bioklimatológiával, műholdas megfigyeléseken alapuló feldolgozásokkal.

Ajánljuk mindazoknak, akik szeretnék jobban megismerni hazánk természeti környezetét, annak állapotát, az ott zajló folyamatokat, melyektől napjaink társadalma sem tudja magát függetleníteni.

V. ÉGHAJLAT fejezetet szerkesztette: Bihari Zita

Szerzők:
Bihari Zita, Babolcsai György, Bartholy Judit, Ferenczi Zita, ♰Gerhátné Kerényi Judit, Haszpra László, Homokiné Ujváry Katalin, Kovács Tamás, Lakatos Mónika, Németh Ákos, Pongrácz Rita, Putsay Mária, Szabó Péter, Szépszó Gabriella

Alfejezetek:
A statisztikus klimatológiában használt módszerek
A klímamodellezés során alkalmazott módszertan
Az éghajlat általános jellemzése
    Napfénytartam
    Hőmérséklet
    Csapadék
    Hótakaró
    Szél
    Relatív nedvesség
Éghajlati körzetek
Éghajlati szélsőségek
    Időjárási rekordok
    Hőhullámos napok
    A csapadék szélsőségei
    A szélsőségek hatása az emberi szervezetre
Az éghajlat műholdas megfigyelése
Az időjárást meghatározó tipikus légköri helyzetek

 


 

Kocsis K. (főszerkesztő) 2018. Magyarország nemzeti atlasza: természeti környezet.
Budapest, MTA CSFK Földrajztudományi Intézet. 187 p.

ISBN 978-963-9545-56-4

A könyv megvásárolható a nagyobb könyvesboltokban, és ingyenesen letölthető a www.nemzetiatlasz.hu oldalról.