2022. augusztus 10. szerda
Rendezvények

OMSZ: 2014. december 10. 11:00

40. Meteorológiai Tudományos Napok – 2014


Klímaváltozás és következményei: a globális folyamatoktól a lokális hatásokig

2014. november 20-21.
Budapest

Előadások

Bartholy Judit,
Pongrácz Rita
IPCC AR5 – tények és jövőkép PDF
Renate Christ Key findings of the new IPCC Report PDF
Szentimrey Tamás,
Lakatos Mónika,
Bihari Zita
Reprezentatív adatbázisok előállítása klimatológiai vizsgálatokhoz, detektált hazai változások, kitekintéssel a Kárpát-régióra PDF
Szépszó Gabriella,
Krüzselyi Ilona,
Szabó Péter,
Zsebeházi Gabriella
Az Országos Meteorológiai Szolgálat klímamodellezői tevékenysége PDF
Pongrácz Rita,
Bartholy Judit,
Pieczka Ildikó
Regionális modellfuttatások és eredmények elemzése az ELTE Meteorológiai Tanszékén PDF
Faragó Tibor Globális éghajlatváltozás és nemzetközi együttműködés PDF
Pálvölgyi Tamás,
Csete Mária,
Czira Tamás,
Kajner Péter,
Selmeczi Pál

A megújított Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia: a megelőzés és az alkalmazkodás hazai lehetőségei

PDF
Bihari Zita,
Kovács Tamás,
Lakatos Mónika,
Szentimrey Tamás
Éghajlati információkkal a társadalom szolgálatában PDF
Szépszó Gabriella,
Krüzselyi Ilona,
Szabó Péter,
Zsebeházi Gabriella
A jövőbeli éghajlati projekciók bizonytalanságai és kommunikációjuk PDF
Anda Angéla A klímaváltozás hatása a mezőgazdaságra PDF
Szabó János Adolf,
Réti Gábor,
Bartholy Judit,
Pongrácz Rita
A klímaváltozás árvízi lefolyásra gyakorolt hatásának integrált modellalapú elemzése a Felső-Tisza vízgyűjtőjére PDF
Jolánkai Márton,
Tarnawa Ákos,
Horváth Csaba
A klímaváltozás hatása a gabonanövények minőségére, élelmiszer biztonságra PDF
Mika János,
Wantuchné Dobi Ildikó,
Nagy Zoltán,
Pajtókné Tari Ilona
A megújuló energiapotenciál Eger térségében a klímaváltozás tükrében PDF
Zsebeházi Gabriella,
Krüzselyi Ilona,
Szépszó Gabriella
Klímamodell-eredményeken alapuló dinamikus városklimatológiai hatásvizsgálatok PDF
Bartholy Judit,
Pongrácz Rita,
Dezső Zsuzsanna
Elemzések a Budapesti önkormányzatok városrehabilitációs, várostervezési programjaihoz PDF
Páldy Anna,
Bobvos János
A klímaváltozás egészségi hatásai – az adaptáció fő célkitűzései PDF
Unger János,
Gál Tamás,
Gulyás Ágnes
Az éghajlatváltozás hatása a városi klímára és humán komfortra PDF
Borovics Attila,
Mátyás Csaba
A klímaváltozás hatása az erdőkre  
Székely Miklós,
Horváth Anikó
Klímaváltozás és katasztrófakockázat-értékelés- a SEE-RISK projekt tapasztalatai PDF
Rózsás Árpád A klímaváltozás hatása az építési szabványokra PDF
Péliné Németh Csilla,
Bartholy Judit,
Pongrácz Rita,
Radics Kornélia
Klímaváltozás megjelenése a szélmezőben PDF 

 


Poszterek

Bíróné Kircsi Andrea,
Bottyán Zsolt
Szélprofil tulajdonságainak vizsgálata SODAR mérések alapján PDF
Imre Kornélia,
Hoffer András,
Tóth Ádám,
Turóczi Beatrix,
Molnár Ágnes,
Kiss Gyula,
Gelencsér András
A PM10 forrásai és tulajdonságai hőhullámos időszakokban Magyarországon PDF
Kis Anna,
Pongrácz Rita,
Bartholy Judit
Csapadékszélsőségek várható alakulása a Kárpát-medence térségében 

 

PDF
Kiss Márton,
Cseh Viktória,
Tanács Eszter
A természetszerű erdők szerepe a klímaváltozás elleni küzdelemben PDF
Lakatos Mónika,
Bihari Zita,
Szentimrey Tamás
Hőmérsékleti és csapadék extrémumok vizsgálata a Kárpát-régió harmonizált adatbázisán PDF
Mika János,
Göböly Dorottya
Zonalitás és kontinentalitás az éghajlat változékonyságában és változásaiban globális éghajlati modellek alapján PDF
Nagy Zoltán,
Balogh János,
Fóti Szilvia,
Hidy Dóra,
Koncz Péter,
Papp Marianna,
Pintér Krisztina
A klímaváltozás és a mezőgazdasági tevékenység hatása gyepekre: mérési- és modelleredmények PDF
Németh Ákos,
Kovács Attila,
Kántor Noémi
A turisztikai klímapotenciál vizsgálata különböző klímaindexek alapján az éghajlatváltozás tükrében PDF
Sebe Krisztina,
Csillag Gábor,
Ruszkiczay-Rüdiger Zsófia,
Fodor László,
Thamóné Bozsó Edit
Széliránystabilitás a Kárpát-medencében az elmúlt 1,5 millió év geomorfológiai, üledékföldtani és geokronológiai adatai alapján PDF
Szalai Sándor Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás a Kárpát Egyezmény keretében PDF 
Takács Dominika,
Ács Ferenc,
Breuer Hajnalka
Az Alpok és a Pannon-Alföld térségének éghajlata Feddema alapján PDF 
Haszpra László,
Barcza Zoltán,
Hidy Dóra,
Major István,
Molnár Mihály,
Taligás Tímea
Komplex üvegházgáz-megfigyelési és –kutatási program a magyarországi magas tornyos WMO GAW mérőállomáson PDF 
Németh A,
Hatvani IG,
Horoszné Gulyás M.,
Kern Z.
Proxy records of annual/decadal temperature- and hydroclimate variability from the Carpathian-Balkan Region for the past two millennia, a literature review PDF 

 


 Kapcsolódó dokumentumok

Rendezvények